วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว

                                               นายพีระพงค์ อุ่นภักดิ์  ชื่อเล่น ซ่าส์
                                               คบ.4 คณิตศาสตร์
                                               บ้านเลขที่ 47 หม่ 11 ต. จอมบึง อ. จอมบึง
                                               จ.ราชบุรี  70150
                                               คติประจำใจ เรื่อยๆ